Repozytorium plików

Moduł w który pozwala katalogować i przechowywać wszystkie dokumenty organizacji.