Słowniki

Bardzo duża część systemu zdefiniowana jest w tzw. słownikach. Oprócz danych typowo leksykalnych, takich jak spis województw, Słowniki zawierają również metadane, czyli „dane o danych”. Mogą to być definicje typów kartotek, spis pól importowanych z systemu zewnętrznego, strukturę katalogów itp. Słowniki są wersjonowane, dzięki czemu mamy możliwość ustalania zakresu czasu ich obowiązywania.