Sprzedaż ratalna

Moduł został zaprojektowany, aby zmaksymalizować sprzedaż produktów kredytowych poza oddziałem. Bank instaluje końcówkę PI SWIB na stanowisku sprzedaży w punkcie handlowym (np. sklepy RTV AGD, meblowe, komisy samochodowe etc), która pozwala sprzedawcy wprowadzić dane kupującego niezbędne do procesowania kredytu. Po wysłaniu formularza do banku odpowiedzialny za to pracownik sprawdza zdolność kredytową kupującego, a następnie wysyła do sklepu informację, czy kredyt został przyznany. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, sprzedający finalizuje transakcję z kupującym. Do jego prawidłowej pracy wymagany jest dodatkowo moduł Umów.

 

Główne funkcje modułu:

  • Praca w środowisku przeglądarki internetowej;
  • Możliwość definiowania sprzedawców;
  • Możliwość przypisywania pracowników banku do sprzedawców (w funkcji opiekuna);
  • Możliwość wypełnienia dowolnego szablonu dokumentu (wniosek, umowa, wycena) z poziomu aplikacji zdalnej;
  • Możliwość dodania nowej kartoteki z poziomu aplikacji (nowy klient do głównej kartoteki);
  • Po akceptacji dokumentu zdalnego (wniosku, umowy) przez opiekuna – możliwość wygenerowania umowy na bazie danych z wniosku i wydruk po stronie sprzedawcy;
  • Powiadomienia e-mail dla opiekuna i sprzedawcy o nowych dokumentach i zmianach ich statusu.
sprzedaz ratalna