Uprawnienia

Rozbudowany system uprawnień pozwala na precyzyjne określenie zasobów, do których dana grupa użytkowników ma dostęp.

 Uprawnienia widoku nadawane są dla grup użytkowników określanych, jako profil. Wszyscy użytkownicy należący do danego profilu mają jednakowe prawa. Konkretne uprawnienia konfigurowane są dla odpowiednich profili. Przykładowo tworząc profil „Doradca klienta” możemy mu nadać ograniczony dostęp do edycji kartotek, umów, oznaczyć pewne dokumenty, jako tylko do wglądu, lub też całkowicie je ukryć dla danego profilu.