POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO.
 2. Aplikacja przechowuje poniższe dane na urządzeniu:
  1. Listę bankomatów bez prowizyjnych, informację o oddziałach banku, listę operatorów GSM, dane słownikowe, listę urzędów skarbowych.
  2. Unikalny identyfikator użytkownika, informacje o lokalizacji serwera banku pod danym adresem WWW
 3. Dane o których mowa w punkcie 2. powyżej są przechowywane na urządzeniu tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja.
 4. Dane o których mowa w punkcie 2.1. powyżej nie są nigdzie wysyłane.
 5. Dane o których mowa w punkcie 2.2 są zapisane w postaci zaszyfrowanej. Dane te oraz informacje identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego, numerze karty SIM, numerze karty WIFI są wysyłane do Banku w procesie logowania i autoryzacji użytkownika.
 6. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami Banku odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.
 7. Dla platformy mobilnej Android, aplikacja EBO Mobile PRO może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:
  • android.permission.INTERNET – dla uzyskania połączenia z Internetem.
  • android.permission.CALL_PHONE – możliwość wykonania połączenia do oddziału banku.
  • android.permission.READ_PHONE_STATE – możliwość wykonania połączenia do oddziału banku.
  • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE – dla uzyskania połączenia z serwerem Banku.
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE – dla uzyskania połączenia z serwerem Banku..
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE – zapis kodu QR w pamieci urządzenia.
  • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION – pobieranie lokalizacji dla funkcjonalności bankomaty i oddziały banku.
  • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION – pobieranie lokalizacji dla funkcjonalności bankomaty i oddziały banku.
  • android.permission.CAMERA – możliwość skanowania kodów QR.
  • android.permission.READ_LOGS – dla wysyłania raportów z awarii aplikacji – za zgodą użytkownika.
  • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES – dla funkcjonalności bankomaty i oddziały banku.
  W zależności od platformy mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
 8. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych klientów Banku dostępnych po zalogowaniu. Tym samym nie ma możliwości dokonywania operacji przez osobę trzecią w przypadku nieuprawnionego dostępu do zarejestrowanego urządzenia.
 9. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z odziałem banku użytkownika Aplikacji.