Polityka prywatności aplikacji mobilnej EBO Token

Producentem EBO Token jest I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola, strona www: https://i-bs.pl/oprogramowanie/ebo-etoken/

EBO Token jest aplikacją, która pozwala na bezpieczne logowanie i autoryzację transakcji w bankowości elektronicznej i mobilnej. 8-cyfrowe hasła jednorazowe generowane są bezpośrednio na urządzeniu i nie są przesyłane siecią GSM.

EBO Token nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.

Poniżej wymienione są przypadki, kiedy aplikacja EBO Token wykorzystuje dostęp do urządzenia użytkownika, co jest niezbędne dla działania aplikacji (realizacja art.25 RODO).

Użytkownik może nie korzystać z przypadku 1 (wyłączyć uprawnienie) i 3 (wyłączyć funkcjonalność).

  1. W trakcie konfiguracji EBO Tokena wpisuje się kod główny Tokena wygenerowany za pomocą posiadanego konta w bankowości elektronicznej EBO (Ustawienia>Metody autoryzacji>Konfiguruj token) lub skanuje za pomocą aparatu wykorzystywanego urządzenia (smartfona lub tabletu) 16 znakowy kod do aplikacji EBO Token. Jeśli użytkownik chce skorzystać z opcji skanowania, to wymagany jest dostęp do aparatu smartfonu lub tabletu (uprawnienie aplikacji aparat – take pictures and videos, android.permission.CAMERA. Aplikacja może korzystać z aparatu urządzenia. Dostęp do aparatu może obejmować: robienie zdjęć i nagrywanie filmów, nagrywanie filmów). Dostęp do aparatu jest potrzebny wyłącznie do tego, aby na etapie konfiguracji zeskanować 16 znakowy kod. Po konfiguracji EBO Tokena funkcjonalność tę można wyłączyć i EBO Token będzie działał w dalszym poprawnie.
  2. Pod koniec konfiguracji przeprowadza się pierwszą synchronizację tokena, wymaga to pełnego dostępu do sieci, aby się połączyć z serwerem czasu (uprawnienie aplikacji – android.permission.INTERNET). Użytkownik nie może wyłączyć tego uprawnienia, gdyż postawiłoby to pod znakiem zapytania sensowność działania aplikacji i jest to niezbędne dla jej działania. Kolejne synchronizacje mogą być wykonywane ręcznie – w miarę potrzeb, lub automatycznie (Ustawienia>Zarządzanie synchronizacją).
  3. Dla ułatwienia korzystania z aplikacji zaimplementowana jest opcja powiadamiania za pomocą wibracji (Ustawienia>Powiadomienia). Użytkownik może włączyć lub wyłączyć tą funkcjonalność. Wymaga ona uprawnienia aplikacji android.permission.VIBRATE.

Żadne informacje, w tym dane o charakterze osobowym, nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Użytkownik w dowolnym momencie może zaprzestać korzystania z aplikacji EBO Token i usunąć ją z wykorzystywanego urządzenia (smartfona lub tabletu).

Jeśli jakiekolwiek zapisy niniejszej polityki budzą wątpliwości użytkownika to może się on skontaktować z wytwórcą oprogramowania (dane na początku dokumentu) lub nie instalować aplikacji