I-BS.PL

quant-bpm-logo

Platforma low-code

Rosnąca lista wyzwań to codzienność, przed którą stoi każde nowoczesne przedsiębiorstwo. W zależności od sytuacji rynkowej musi być ono gotowe na to, by szybko i sprawnie wprowadzić zmiany do modelu, na którym opiera się biznes firmy, a także efektywnie wdrażać nowo powstałe procesy.

QUANT to nowoczesna platforma low-code klasy BPM (Business Process Management), dedykowana podmiotom chcącym szybko wykorzystywać narzędzia sprawozdawcze i analityczne w środowisku operacyjnym oraz podejmować decyzje oparte na danych rzeczywistych dostępnych w każdej chwili i z każdego miejsca.

automatyzacja procesów biznesowych
automatyzacja procesów biznesowych

Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych

W dobie transformacji cyfrowej wiele procesów możemy uprościć, optymalizując działania ludzi i eliminując do minimum ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji. Dzięki temu można efektywniej wykorzystać potencjał intelektualny pracowników w pozyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego też, coraz więcej firm przechodzi transformację cyfrową. Szukają rozwiązań usprawniających przepływ informacji i wykorzystujących je do wykonywania podstawowych i powtarzalnych zadań. Automatyzacja procesów biznesowych z QUANT to rozwiązanie idealne.

Zyskaj kontrolę nad danymi

A gdyby istniało narzędzie nie tylko do tworzenia i przechowywania ważnych dokumentów? Narzędzie, dzięki któremu można na bieżąco śledzić postępy pracy, usprawnić przepływ informacji pomiędzy współpracownikami bez względu w jakim miejscy w danej chwili się znajdują? Narzędzie, które działa tak, jak Ty tego chcesz?

Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych

W dobie transformacji cyfrowej wiele procesów możemy uprościć, optymalizując działania ludzi i eliminując do minimum ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji. Dzięki temu można efektywniej wykorzystać potencjał intelektualny pracowników w pozyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego też coraz więcej firm przechodzi transformację cyfrową. Szukają rozwiązań usprawniających przepływ informacji i wykorzystujących je do wykonywania podstawowych i powtarzalnych zadań. Automatyzacja procesów biznesowych z Quant to rozwiązanie idealne.

Zyskaj kontrolę nad danymi

A gdyby istniało narzędzie nie tylko do tworzenia i przechowywania ważnych dokumentów? Narzędzie, dzięki któremu można na bieżąco śledzić postępy pracy, usprawnić przepływ informacji pomiędzy współpracownikami bez względu w jakim miejscy w danej chwili się znajdują? Narzędzie, które działa tak, jak Ty tego chcesz?

Zaufaj QUANT
i technologii low-code
zautomatyzuj procesy biznesowe

Dzięki platformie QUANT stworzysz system dopasowany do potrzeb Twojej organizacji bez kompetencji programistycznych i kodowania. Pozwala to na szybkie zbudowanie działającego rozwiązania, bądź wprowadzanie zmian, bez konieczności angażowania osoby odpowiedzialnej za tworzenie aplikacji. To znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ każda osoba w firmie, niezależnie od wiedzy lub umiejętności technicznych może tworzyć aplikacje, odciążając w ten sposób pracowników działu IT umożliwiając im w ten sposób skoncentrowanie się na bardziej złożonych projektach.

QUANT zapewnia większą skuteczność i spójność w działaniu, szybszą możliwość reagowania na wyjątki od reguły i mniejsze ryzyko popełniania błędów.

Quant-pomysl

Pomyśl

Quant-zbuduj

Zbuduj

Quant-pracuj

Pracuj

Automatyzacja procesów biznesowych

Usprawnij i zautomatyzuj procesy biznesowe

QUANT ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych zmniejszając ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów w zakresie tworzenia i modyfikacji kluczowych danych, dzięki ich automatyzacji i cyfryzacji. QUANT automatyzuje zadania i procesy biznesowe za pomocą rozbudowanych formularzy i rejestrów z wykorzystaniem narzędzi drag-and-drop. Wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu i są dostępne na każdym urządzeniu.

Zaoszczędź czas i pieniądze​

QUANT wpływa na właściwy przepływ informacji w organizacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nie wszystkie zadania w organizacji muszą być wykonywanie manualnie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i wpływa na ograniczenie kosztów związanych z nakładem pracy ludzkiej. Okazuje się, że obowiązki mogą zostać zautomatyzowane, co przekłada się na lepsze zarządzanie i kontrolowanie przepływu pracy w przedsiębiorstwie.

Podejmuj trafne decyzje

QUANT upraszcza i przyspiesza podejmowanie decyzji biznesowych – skraca ścieżkę, którą należy przebyć od podjęcia decyzji o konieczności zakupu nowego systemu do jego wdrożenia i przeszkolenia użytkowników.
QUANT zapewnia wszystko czego potrzebujesz, by zautomatyzować i sprawnie zrządzać procesmi w Twojej organizacji.

Obszary, w których sprawdza się QUANT

  • Cyfryzacja i przejrzystość przepływu informacji pomiędzy współpracownikami.
  • Praca zdalna i bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem laptopa, tabletu czy smartfonu.

Biznes i usługi

  • Automatyzacja procesów raportowania i analizy finansowej.
  • Optymalizacja działań przy wykorzystaniu analityki biznesowej w oparciu o dane aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Bankowość i rynki finansowe

  • Optymalizacja przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami wraz z alertami
  • Cyberbezpieczeństwo i poufność – zwiększenie odporności przed zagrożeniami.

Przedsiębiorstwa produkcyjne i energetyczne

  • Cyfryzacja pracy w zakresie realizacji zadań publicznych.
  • Jedno źródło wiarygodnych danych dzięki centralnej bazie danych.

Samorządy i administracja publiczna

Przyspiesz podejmowanie decyzji biznesowych dzięki analizom QUANT

QUANT obniża koszty tworzenia aplikacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przeciążonych zadaniami działów IT, zwiększając tym samym ich produktywność. Pomaga nie tylko w kodowaniu, ale także w szybszej konfiguracji i wdrażaniu.

Wprowadzenie zmian w systemie i jego optymalizacja np. ze względu na zmieniające się warunki biznesowe nie wymaga udziału developera i zaangażowania ze strony działu IT. Zmiany są widoczne od razu, a prace nad ich wprowadzeniem nie dezorganizują pracy organizacji.

Lekkie, spersonalizowane oprogramowanie, dostępne „od ręki” po zalogowaniu, do którego można zaimplementować przygotowany wcześniej proces i udostępnić dla całej organizacji.

Podnosi konkurencyjność firmy na rynku, która niemal w czasie rzeczywistym reaguje na zmiany, poprzez modyfikację aplikacji bądź stworzenie nowej bez dodatkowych nakładów finansowych.

Bardzo niski próg wejścia – do obsługi systemu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza np. programistyczna. Każdy użytkownik może stworzyć aplikację, która będzie wykorzystywana w całej organizacji.
Buduje cyfrową odporność organizacji na zmiany zachodzące wewnątrz organizacji np. kadrowe, minimalizuje straty z tym związane i&nbsppodtrzymuje działalność operacyjną organizacji.
Optymalizacja procesów biznesowych – przyspiesza i upraszcza procesy decyzyjne – skraca ścieżkę, którą należy przebyć od podjęcia decyzji o konieczności zakupu nowego systemu.
Większy wpływ użytkowników na funkcjonowanie procesów w organizacji, dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień.

Pełna niezależność – wprowadzenie zmian w systemie i jego optymalizacja np. ze względu na zmieniające się warunki biznesowe nie wymaga udziału developera i zaangażowania ze strony działu IT.

Kontrola nad pozyskanymi danymi, którymi możemy zasilić inne systemy ERP wykorzystywane w organizacji, dzięki eksportowi danych do formatu csv, lub poprzez rozbudowany system powiadomień o zdarzeniach.

Samodzielność i  samowystarczalność w budowaniu aplikacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa w oparciu o moduł do tworzenia rozbudowanych formularzy i rejestrów.

Wprowadza ład w organizacji poprzez efektywniejsze wykorzystanie danych, które są często niespójnie i rozproszone. Wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu i aktualizowane w czasie rzeczywistym.
quant-bpm-white-logo

Poznaj zalety platformy BPM

Umów się na bezpłatną prezentację on-line