I-BS.PL

Raport monitoring – lista wpływów poniżej deklarowanych

Nowa funkcjonalność, którą firma I-BS.PL udostępnia w systemie QUANT pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić, czy dany klient wywiązuje się z przeprowadzania wpływów na rachunek w określonej wysokości z tytułu np. umowy kredytowej.

Nowa funkcjonalność, którą firma I-BS.PL udostępnia w systemie QUANT pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić, czy dany klient wywiązuje się z przeprowadzania wpływów na rachunek w określonej wysokości z tytułu np. umowy kredytowej.

Dzięki jednemu kliknięciu w wybranego klienta, szybko i bez konieczności korzystania z sytemu bankowego, pracownik banku jest w stanie określić podwyższone ryzyko związane np. przeniesieniem obrotów do innego banku lub pogorszeniem się sytuacji finansowej klienta. Pozwala to szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Daje również możliwość określenia przyczyn tego niekorzystnego dla banku zjawiska i podjęcia określonych kroków. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia minimalizacji ryzyka kredytowego Banku.

Raport monitoring – lista wpływów poniżej deklarowanych to:

  • połączenie rozproszonych danych z systemu finansowo-księgowego oraz danych z systemu RF, które nie są ewidencjonowane w systemie bankowym;
  • możliwość monitorowania, czy dany klient wywiązuje się z warunku deklarowanych wpływów na rachunek w postaci comiesięcznych raportów;
  • przejrzysta prezentacja danych w postaci zbiorczej tabeli (powiązanie klienta z rodzajem rachunku, informacją, czy w danym rachunku uruchomiony jest limit/kredyt, informacją o saldzie, itd.);
  • możliwość wizualizacji najbardziej interesujących danych w postaci wykresów (tendencja i odchylenia od warunków umownych);
  • automatyzacja procesu pobierania i wyliczania danych rozproszonych w systemie bankowym oraz dodatkowo wyliczeń średnich miesięcznych sald na danym koncie z systemu finansowo-księgowego;
  • gotowe odpowiedzi na pytanie oraz wnioski z przeprowadzonej analizy bez ingerencji przeszkolonego pracownika;
  • eksport interesujących danych do formatu CSV;
  • dostępność raportu „od ręki” po zalogowaniu do systemu, 24/7.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym. Nasi Konsultanci umówią się na spotkanie i zaprezentują Państwu możliwości, jakie daje nasze nowe rozwiązanie!

tel. kom. 604 223 619, 728 403 586
e-mail: dh@i-bs.pl

Zapraszamy na stronę: www.biquant.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl