I-BS.PL

RF- Rejestry i formularze już dostępne!

System RF – Rejestry i Formularze realizuje zadania związane z tworzeniem, wypełnianiem, drukowaniem i archiwizowaniem formularzy. Pełni funkcję centralnego rejestru zastępując i ujednolicając wszystkie wewnętrzne formularze Banku, np. tworzone w Excel.
RF- Rejestry i formularze

System pomaga spełnić wymogi RODO związane z prowadzeniem rejestru czynności przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 30. Artykuł wprowadza wymagany środek bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym, czyli rejestr stanowi kompleksową ewidencję wszystkich operacji realizowanych na danych osobowych Klientów.

Stwórz dowolny rejestr i formularze za pomocą systemu RF!

Rejestr zgłoszeń i reklamacji

Rejestr umów kredytowych (w podziale na transakcje)

Rejestr kredytów w windykacji

Rejestr umorzonych kredytów

Rejestr wniosków

Rejestr przetwarzanych danych osobowych

Rejestr wyjść służbowych, czy korzystania z samochodu służbowego

Rejestr pism wychodzących i przychodzących

Każdy dowolny rejestr, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi Banku


System jest przejrzysty i intuicyjny, a uprawnienia do całości lub części można nadać wybranym pracownikom. Cechą RF jest konfigurowalność, czyli każdy rejestr i formularz może być dostosowany do potrzeb organizacyjnych Banku (dedykowane, edytowalne pola, walidacja pól).

RF dostępny jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu w sieci wewnętrznej Banku i usprawnia pracę zespołową, także pomiędzy oddziałami Banku – wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl