loader image

Multifunkcyjna

Platforma Integracyjna

Multifunkcyjna

Platforma Integracyjna

Platforma Integracyjna PI SWIB to wielomodułowa platforma integracyjna agregująca wszelkie istotne informacje o kontrahencie, jegodokumentach, umowach, zachowaniach i potrzebach, co zagwarantuje dostęp do aktualnych i spójnych danych. System poprzez dostarczenie gotowych procesów wspierających obsługę klientów indywidualnych i korporacyjnych znacznie przyspiesza i upraszcza podejmowanie decyzji, a dzięki udostępnieniu spójnych i aktualnych danych zwiększa płynność procesów biznesowych.

Wysoka funkcjonalność platformy integracyjnej oraz mechanizm współpracy z aplikacjami zewnętrznymi, zapewnia elastyczność i eliminuje błędy podczas tworzenia dokumentów i umów,

pozwala na wykonywanie analiz i generowania raportów na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrznych odbiorców.

Dzięki swej wszechstronności i elastyczności doskonale sprawdza się w każdej firmie. Jest także przydatnym narzędziem dla kadry menadżerskiej.

PI SWIB wspomaga budowanie trwałych relacji z klientami. Ułatwia zarządzanie bazą kontaktów, umożliwia łatwe gromadzenie danych i szybki dostęp do informacji o klientach. Wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając przy tym wysoką wydajność i komfort pracy.

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Efektywne zarządzanie

Zarządzaj kluczowymi danymi w przedsiębiorstwie. Organizuj i twórz wzorce umów oraz dokumentów.

Integracja biznesowa

Integruj za pomocą modułów nowe obszary biznesowe Twojego przedsiębiorstwa np. kontrahentów, dokumenty, umowy, alerty itp.

Planowanie

Planuj i prognozuj wykorzystanie swoich zasobów.

Intuicyjny interfejs

Każdy użytkownik po zapoznaniu z systemem i jego budową, będzie w stanie pracować w sposób intuicyjny i szybki

Dokończ później

Jeśli nie masz wszystkich potrzebnych danych pod ręką, zapisuj do wersji roboczej i dokończ później.

Nowoczesne technologie

Korzystaj z rozwiązań opartych na najnowszych technologiach internetowych, które umożliwiają Ci dostęp do systemu z każdego miejsca.

Kontrola

Kontroluj poprawność i zatwierdzaj zmiany w dokumentach i umowach.

Eliminacja błędów

Zminimalizuj możliwość wystąpienia tzw. "błędu ludzkiego" poprzez ograniczenie edycji danych krytycznych w umowie czy dokumencie.

Procesy biznesowe

Usprawnij procesy biznesowe poprzez automatyczne generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wiązania logiczne

Używaj warunków logicznego wiązania elementów, by automatycznie uzupełniać fragmenty formularza czy szablonu.

Bezpieczeństwo

Zapewnij spójność i bezpieczeństwo swoich danych.

Gotowe moduły

Funkcja pomaga, gdy wykorzystujesz gotowe szablony. Każdy kolejny formularz powstaje szybciej - jak z klocków.

Ogromne możliwości dla pojedynczego użytkownika

Indywidualny dostęp do systemu pozwala znacznie przyspieszyć dostęp do krytycznych informacji na temat kontrahentów, porządkuje i dba o spójność przechowywanej informacji. PI SWIB daje użytkownikowi niepowtarzalne możliwości wspólnej pracy nad kontrahentami, dokumentami, umowami niezależnie od stopnia komplikacji czy miejsca pracy.

Dostępność dla wielu użytkowników

PI SWIB może pracować w organizacji o dowolnej wielkości z równoległym dostępem do informacji, kontaktów, raportów czy umów. Możliwość pracy grupowej pozwala na sprawniejsze działanie współpracowników, co przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa. PI SWIB pozwala zwiększyć efektywność zarządzania i elastyczność organizacji, a także wpływa na generowanie oszczędności. Głównym celem PI SWIB jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności poprzez integracje procesów biznesowych zachodzących w banku czy przedsiębiorstwie.

PI SWIB - dlaczego to sie opłaca?

- Aplikacja WEB działa przez przeglądarkę
- Przyjazny, prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
- Bezpieczna i skalowalna platforma integrująca się z systemami zewnętrznymi
- Szybki dostęp do rozproszonych zasobów danych
- Gotowe procesy wspierające obsługę klienta
- Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
- Ograniczenie ilości błędów w dokumentach i umowach
- Wysoka jakość tworzonych dokumentów
- Możliwość kreowania i udostępniania nowych produktów klientowi
- Dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych do szybkiego wykonania pracy
- Przyśpieszenie podejmowania decyzji
- Obniżenie kosztów (umów, wyciągów i innych)
- Rozwój nowych funkcjonalności

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

Moduły:

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.

Moduły:

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.