loader image

AML EZiRO

Analiza i Raportowanie Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

AML EZiRO

Analiza i Raportowanie Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

Idea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie.

Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności. Intuicyjny moduł AML EZiRO powstał w ramach współpracy z ekspertami bankowymi i funkcjonuje na rynku bankowym i finansowym. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie analizy i raportowania zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka a także raportowania do GIIF czy KNF.

Automatyczny rejestracji transakcji o wartości równej i wyższej 1 000,00 oraz 15 000,00 Euro

Automatyczna analiza i ocena ryzyka kontrahenta

Archiwizacja transakcji z opcja bezpiecznego zniszczenia po okresie 5 lat

Powiadomienia o kontrahentach, którzy znajdują się na listach sankcyjnych

Automatyczna aktualizacja list sankcyjnych

Możliwość dodawania indywidualnych list sankcyjnych

Prosta obsługa dla pracowników odpowiedzialnych za raportowanie

Mały nakład pracy podczas analiz dziennych

Mechanizmy pomocy i filtry wspierające analizę dzienną

Integracja z kartoteką klienta

Rejestracja wpłat kasowych powyżej 1000 EUR

Analiza i weryfikacja poprawności danych w kartotece klienta

Analiza i weryfikacja transakcji podejrzanych

Szybka weryfikacja ryzyka klienta, repozytoria list sankcyjnych

Wyszukiwanie, sortowanie, grupowania transakcji

System zatwierdzania i weryfikacji analiz dziennych

Tworzenie komunikatów dla użytkowników systemu

Generowanie raportów wewnętrznych i sprawozdawczych dla GIIF

Moduł AML na platformie PI SWIB automatyzuje procedury jakie nakłada na przedsiębiorstwo ustawa

Wdrażając dodatek systematyzujemy obowiązki:

 • rejestracji transakcji,
 • weryfikacja klientów na listach sankcyjnych,
 • wykonania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • przyjmowania oświadczeń mówiących o tym, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, o ile takie są przyjmowane,
 • analizy i oceny ryzyka,
 • przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi,
 • przechowywania informacji.

Instytucje obowiązane:

 • Banki krajowe, oddziały Banków zagranicznych;
 • Notariusze;
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
 • Podmioty prowadzące dzialalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

Moduły:

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.

Moduły:

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.