loader image

Sprzedaż ratalna

Mobilna obsługa klienta - zawieranie umów w terenie

Sprzedaż ratalna

Mobilna obsługa klienta - zawieranie umów w terenie

Moduł został zaprojektowany, aby zmaksymalizować sprzedaż produktów kredytowych poza oddziałem. Bank instaluje końcówkę PI SWIB na stanowisku sprzedaży w punkcie handlowym (np. sklepy RTV AGD, meblowe, komisy samochodowe etc), która pozwala sprzedawcy wprowadzić dane kupującego niezbędne do procesowania kredytu.

Po wysłaniu formularza do banku odpowiedzialny za to pracownik sprawdza zdolność kredytową kupującego, a następnie wysyła do sklepu informację, czy kredyt został przyznany. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, sprzedający finalizuje transakcję z kupującym. Do jego prawidłowej pracy wymagany jest dodatkowo moduł Umów.

Praca w środowisku przeglądarki internetowej

Definiowanie sprzedawców

Przypisywanie pracowników banku do sprzedawców

Wypełnianie dowolnego szablonu dokumentu (wniosek, umowa, wycena) z poziomu aplikacji zdalnej

Dodawanie nowej kartoteki z poziomu aplikacji

Po akceptacji dokumentu zdalnego (wniosku, umowy) przez opiekuna – generowanie umowy na bazie danych z wniosku i wydruk po stronie sprzedawcy;

Powiadomienia e-mail dla opiekuna i sprzedawcy o nowych dokumentach i zmianach ich statusu

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI!

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

Moduły:

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.

Moduły:

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.