loader image

Umowy i dokumenty

Pełne zarządzanie dokumentacją organizacji

Umowy i dokumenty

Pełne zarządzanie dokumentacją organizacji

Moduł Umowy i Dokumenty złożony jest z trzech części:

Szablony

Przygotowane wcześniej projekty służące do generowania umów.

Umowy

Podpisane lub wymagające podpisu klienta (kontrahenta) dokumenty.

Dokumenty

Rozporządzenia, instrukcje oraz inne dokumenty, które nie wymagają podpisu klienta.

Moduł pozwala na pełne zarządzanie dokumentacją w banku. Ponadto, z jego pomocą bez problemu można przygotowywać szablony służące do późniejszego generowania umów podpisywanych z klientem. Możliwe jest także tworzenie dokumentów obiegu wewnętrznego (instrukcje, rozporządzenia).

Szablony zawierają pola dynamiczne, które pozwalają na bardzo szybkie, a co najważniejsze, bezpieczne generowanie umów. Przykładowo korzystając z szablonu umowy kredytowej, wystarczy wyszukać danego klienta w kartotece, a system automatycznie podstawi jego dane, wypełniając pola umowy.

Pola dotyczące warunków umowy np. oprocentowanie możemy także przygotować wykorzystując pola dynamiczne, ograniczając możliwość ich edycji dla wybranych profili, np. dla doradców klienta (np. pola jednokrotnego wyboru z uprzednio zdefiniowanymi wartościami). Dzięki temu umowa zostaje utworzona w kilka minut, a możliwość błędnego wypełnienia jej przez doradcę klienta zostaje maksymalnie ograniczona.

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Elementy dostępne podczas tworzenia szablonów umów i dokumentów:

Pola aktywne, pobierane z kartoteki lub uzupełniane w trakcie tworzenia dokumentu

Dynamiczne paragrafy wraz z odwołaniami

Tworzenie warunkowego wyświetlania treści i komponentów

Tworzenie pól słownikowych, grup dla pól i linkowanie ich z kartotekami

Komponenty m.in. bieżąca data, wartość słowna z liczby, kalkulator matematyczny na polach, kalkulator spłat kredytu, kalkulator sprzedaży ratalnej, rozdzielacz itp.

Formatowanie treści, nagłówków i stopki

Tworzenie dynamicznych załączników i przekazywanie danych pomiędzy nimi

Osadzanie obrazków, tabel i treści z zewnętrznych dokumentów

Funkcje pętli – wyświetlanie elementów o zmiennej ilości rekordów, spełniających określone warunki

Możliwość importu pól i grup z innych dokumentów/szablonów

Duże możliwości kontroli dostępu i uprawnień oraz określania łańcucha odpowiedzialności i zatwierdzeń:

 • Definiowanie grup i osób zatwierdzających umowy;
 • Powiadamianie użytkowników systemu o konieczności akceptacji umowy i o zapoznanie się z ich treścią;
 • Tworzenie kaskadowej akceptacji umów;
 • Akceptacja umów przy wykorzystaniu filtrowania użytkowników za pomocą modułu kadr;
 • Akceptacja po każdej edycji dokumentu;
 • Zaawansowane prawa podglądu, edycji, i innych akcji nadawane indywidualnie na dokumenty lub poprzez dziedziczenie;
 • Możliwość ustalenia precyzyjnej daty obowiązywania i daty końca szablonów;
 • Stwierdzenie powiązania szablonu z określonym typem kartoteki klienta.

Każdy z dokumentów trafia do jednej z sześciu grup, w zależności od jego obecnego statusu:

 • Robocze - aktualnie edytowane
 • Oczekujące na zatwierdzenie, lub na datę obowiązywania
 • Zawarte dla umów jeszcze niepodpisanych
 • Obowiązujące zablokowane dla edycji szablonu oznacza, że może być używany, jako formularz
 • Zakończone dla umów, których data została przedawniona
 • Zerwane - zakończone przed upływem daty końca

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

Moduły:

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.

Moduły:

E-Wyciągi 2.0

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy.

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

Umowy i dokumenty

Moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.