PAMIECI MASOWE

"Pamieć masowa z firmą w centrum"

I-BS.pl posiada najwyższy status Fujitsu Expert Partner. Projektujemy i dostarczamy serwery i systemy pamięci masowych firmy Fujitsu. Zajmuje się od samego początku (od fazy projektowania i planowania po skuteczne wdrożenie) opracowaniem optymalnego rozwiązania dla przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury pamięci masowej. Aktualne, newralgiczne zasoby danych są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Systemy pamięci masowej online firmy Fujitsu zapobiegają utracie tych danych i umożliwiają ich przechowywanie w ekonomiczny sposób.

Realizując strategię „Elastyczne data center” I-BS.pl oferuje i wdraża rozwiązania firma Fujitsu z rodziny blokowych systemów dyskowych i zabezpieczenia danych ETERNUS, które umożliwiają elastyczne zarządzanie rosnącymi zasobami danych przy mniejszych kosztach rozbudowy. O ile tradycyjni dostawcy oferują zróżnicowane i odrębne architektury na poziomie podstawowym, średnim i wysokim, o tyle rozwiązania ETERNUS DX odznaczają się jednolitością zarządzania systemem. Klienci korzystając z tej zasady tworzenia architektury, uzyskując niższe koszty rozbudowy, mniejsze wymagania systemowe oraz większą elastyczność.

ETERNUS – pamięć masowa z firmą w centrum

Dzięki połączeniu najwyższej wydajności architektury i automatycznego zarządzania jakością usług pamięci masowe Fujitsu serii ETERNUS DX dopasowują zasoby pamięci masowej do priorytetów firmy, umożliwiając lepsze wykorzystanie systemu i uzyskanie zwiększonej konsolidacji systemu oraz szybszego zwrotu z inwestycji. Zunifikowane, skalowalne systemy poziomu wejściowego

i średniego,spójna koncepcja rodziny umożliwiająca ulepszanie systemów oraz ETERNUS SF, zunifikowany pakiet zarządzania linią produktów, zmniejszają koszty operacyjne i migracyjne. ETERNUS SF zapewnia funkcjonalność dla przedsiębiorstw w klasie podstawowej i średniej oraz umożliwia wdrażanie koncepcji odzyskiwania sprawności po awarii i elastyczne pojęcie ciągłości biznesu dla różnych rozmiarów modeli, zmniejszając w ten sposób koszty inwestycyjne.