loader image

Tablice interaktywne

Interaktywność zapewni nowoczesność Twojej szkole

Urządzenie takie jak tablica interaktywna jest dużym ekranem projekcyjnym, z którego obraz jest widoczny dla wszystkich słuchaczy w sali wykładowej lub uczniów w klasie. Powierzchnia tablicy jest czuła na dotyk dzięki temu osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów. Wygląda to tak jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Dodatkowo pozwala, tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, na pisanie, rysowanie.

Interaktywność zapewni nowoczesność Twojej szkole

Zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom.

Wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim.

Uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego, encyklopedii lub słownika multimedialnego, przywołanie wybranej strony internetowej i pisanie po nich.

Wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą).

Przygotowanie całej treści do zajęć dydaktycznych co pozwala wykorzystać czas lekcji od dzwonka do dzwonka.

Wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich.

Selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach.

Wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.

Korzyści ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym:

  • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
  • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
  • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
  • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,
  • większe zainteresowanie uczniów,
  • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej,
  • nauczyciel nie jest „schowany” za komputerem (centralną postacią nie jest maszyna, ale pedagog sterujący procesem nauczania),
  • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej osiągane jest dzięki zastosowaniu tylko jednego komputera z wideoprojektorem i tablicy interaktywnej,
  • stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
  • możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).