I-BS.PL

Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

W związku z faktem, iż od marca bieżącego roku dla sprawozdań ITS przekazywanych do NBP, będzie obowiązywała taksonomia XBRL EBA, wszystkie wymagane sprawozdania dostępne w PI SWIB RISQ zostaną odpowiednio dla Państwa przygotowane.
Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

Kiedy zostaną udostępnione?

W pierwszym pakiecie przekazane zostanie:

  • HSFR EBA ITS PL,
  • LCR DA EBA ITS PL.

W drugim pakiecie udostępnione zostanie:

  • COREP OF EBA ITS PL,

W trzecim pakiecie udostępnione zostanie:

  • ALMM EBA ITS PL.

W jakim zakresie skonfigurowane zostaną sprawozdania?

Sprawozdania zostaną przekazane z konfiguracją formularzy dotyczących Państwa Klientów, wszystkich transakcyjnych umów kredytowych i depozytowych. Wszystkie wpisy dotyczące papierów wartościowych oraz Państwa rachunków bieżących czy terminowych nie zostaną skonfigurowane ze względu na różnorodność kont. Oczywiście w przypadku sprawozdań depozytowych pogrupowane zostaną depozyty a część kredytowa zostanie skonfigurowana kontami i odwrotnie w przypadku sprawozdań kredytowych. Przekazana konfiguracja będzie rekomendowana przez Firmę, jednak ostateczne zapisy w polach sprawozdań będą wynikały z Państwa wiedzy. Firma I-BS.PL oczywiście gotowa jest pomóc w konfiguracji dodatkowej. Na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem. Koszty prac konfiguracyjnych EBA raz harmonogram przekazane będą Państwu indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl