ibsenergia.pl

Informujemy, że od 15 maja 2017 roku rozpoczynamy szkolenia autoryzacyjne z systemów: EBO oraz PI SWIB, na które serdecznie zapraszamy operatorów oraz administratorów powyższych systemów.

Szkolenia autoryzacyjne maja na celu zarówno wykrycie, jak i wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych przez pracowników Banku (operatorów), obsługujących system, jak również poszerzenie już posiadanej wiedzy z zakresu obsługi systemów EBO oraz PI SWIB o informacje wybiegające poza instrukcję obsługi, informacje dotyczące zmian w systemach, a przydatne podczas codziennej pracy z aplikacją.

Terminy oraz szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się na stronie: http://i-bs.pl/szkolenia/ do której odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.