ibsenergia.pl

Najważniejsze zmiany RODO

RODO, dane osobowe

Nowe obowiązki osoby przetwarzającej dane

przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania

RODO_zmiany

Zmieniona definicja tzw. danych wrażliwych

kara_finansowa1

Bardziej dotkliwe kary pieniężne

podejście_proaktywne

Proaktywne podejście do ochrony danych

naruszenia

Raportowanie do GIODO o własnych naruszeniach

Szkolenia RODO przybliżą wiedzę z zakresu:

  • Co zarząd powinien wiedzieć o RODO i jak dostosować organizację do nowych wymagań?
  • Jak przeanalizować ryzyko dla przetwarzanych danych osobowych?
  • Jak dostosować środki techniczne oraz posiadane zasoby IT do wymogów RODO?
  • W jaki sposób wdrożyć zasady przejrzystości w przetwarzaniu danych osobowych?
  • Jaką dokumentację trzeba stworzyć? Czym będzie się ona różniła od dotychczasowej?
  • Jak wykonać rejestr czynności oraz zweryfikować procesy przetwarzania danych?
  • Migracja ABI do stanowiska IOD – jak przygotować organizację oraz ABI do funkcji Inspektora Ochrony Danych?
  • Jakie prawa przysługują osobom fizyczny?
  • Jakimi karami będzie dysponować GIODO?