Specjalistyczne szkolenia z zakresu nowych technologii i bezpieczeństwa

Wyróżnia nas autorska formuła zajęć prowadzonych przez praktyków tworzących zespół szkoleniowy. Zajęcia, oprócz klasycznych metod przekazu, wykorzystują elementy gier szkoleniowych, uczą poprzez przykłady i rozwiązywanie realnych problemów zawartych w studiach przypadku. Programy szkoleń są dopasowywane do indywidualnych potrzeb słuchaczy z możliwością modyfikacji na życzenie.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych danym zagadnieniem i realizowane według planu opisanego na stronie konkretnego szkolenia z wybranej kategorii. Szczegółowy opis jest zawarty w konspekcie szkolenia, który można pobrać w formacie pdf ze strony www.

warsztatyWarsztaty to zajęcia w trakcie których klienci oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej uczą się obsługi aplikacji lub ćwiczą inne umiejętności związane z daną problematyką. Mogą się odbywać z wykorzystaniem własnego sprzętu klientów.

Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane są przygotowywane na specjalne zamówienie klienta. Są skierowane dla specjalnej grupy słuchaczy lub sprofilowane pod kątem prezentowanej tematyki. Szczególnie warto rozważyć takie szkolenie, gdy problematyka dotyczy wyłącznie pracowników z jednej firmy lub instytucji.

Doradztwo jest usługą świadczoną dla klientów chcących wdrożyć rozwiązania produkowane lub dystrybuowane przez firmę I-BS.PL. Może też dotyczyć kwestii związanych z prowadzeniem analizy ryzyka, zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym dziale handlowym.