ibsenergia.pl

Plan ciągłości działania

Kod szkolenia: B_PCD

Tytuł szkolenia: Plan ciągłości działania

Adresaci szkolenia: Każda osoba zainteresowana wdrażaniem planu ciągłości działania, osoby zajmujące się rozwojem systemów, wdrażaniem planów ciągłości działania, specjaliści zajmujący się analizą ryzyka, ochroną danych.

Cel szkolenia: Szkolenie ma zapoznać uczestników z zasadami tworzenia planów ciągłości, nauczyć jak powinien przebiegać proces wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania i jak stworzyć plan spójny z innymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wymagania: Nie ma wstępnych wymagań wobec uczestników szkolenia, wskazane jest, jeśli uczestnicy mają doświadczenie z przygotowywaniem planów postępowania z ryzykiem.

Wielkość grupy: maksymalnie 10 osób.

 

Program szkolenia

Część teoretyczna

  1. Podstawowe terminy związane z szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem oraz ciągłością działania.
  2. Standardy międzynarodowe i inne wymagania prawne związane z zarządzaniem ciągłości działania.
  3. Zarys struktury i podstawowe wymagania normy ISO 22301:2012, przewidziana dokumentacja itp.
  4. Etapy wdrażania i funkcjonowania systemu BCM (Business Continuity Management): od zrozumienia kontekstu organizacji poprzez planowanie, wsparcie aż do oceny funkcjonowania systemu.

 

Część praktyczna – warsztatowa

  1. Powiązanie analizy ryzyka z procesem planowania ciągłości działania, mapowanie procesów, model poziomu krytyczności funkcjonujących w organizacji rozwiązań, konstruowanie RTO i RPO.
  2. Wdrożenie planu ciągłości działania: szkolenie użytkowników, testy w trakcie wdrożenia i testy końcowe, procedury komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. Podsumowanie: zasady postępowania w sytuacji kryzysowej.

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Maciej Gajewski 

Ilość dni: 1

Czas trwania: 9:00 – 16:00

Terminy szkolenia: Ustalane indywidualnie