ibsenergia.pl

Szkolenie autoryzacyjne EBO dla Banków z systemem KIRI BS

Kod szkolenia: E_AUTO_K

Tytuł szkolenia: Szkolenie autoryzacyjne EBO dla Banków z systemem KIRI BS

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu EBO eBank Online

Wymagania: Wymagana jest podstawowa znajomość systemu EBO eBank Online

Wielkość grupy: Minimalna wielkość grupy wymagana do przeprowadzenia szkolenia to 2 osoby

 

Program szkolenia

  1. Migracja masowa z KIRI opis zależności, których klientów dotyczy, co jest sprawdzane podczas wywołania, wyjaśnienie jakie ustawienia i powiązania są migrowane z KIRI.
  2. Migracja ręczna, konfiguracja w EBO i powiązanie logowania z aliasem KIRI, migracja kontrahentów i szablonów z KIRI z rachunków pod różnymi numerami modulo.
  3. EBO Token – jak sprawdzać, gdy klient zgłosił, że token nie działa.
  4. EBO Token Online – konfiguracja, sprawdzenie komunikacji i wersji środowiska JAVA.
  5. Korzystanie z logów sesji klienta w przypadku, gdy występują różne problemy zgłaszane przez klienta podczas pracy w aplikacji klienckiej (np. anulowanie zleceń odroczonych z użyciem wielopodpisu).
  6. Sposoby zablokowania konta przez klienta i możliwości odblokowania.
  7. Wyjaśnienie mechanizmu wykrywania potencjalnych infekcji użytkowników.
  8. Zebranie informacji o powiadomieniach dla klientów i operatorów.
  9. Omówienie nowych funkcjonalności.
  10. Inne tematy, które mogą być zgłoszone wcześniej lub bezpośrednio na szkoleniu.

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Magdalena Żurek (15 649 20 65)

Ilość dni: 1

Czas trwania: 5 godzin (10:00 – 15:00).

Terminy szkolenia: 12 września (brak wolnych miejsc), 12 października, 16 listopada, 14 grudnia 2017

Cena za osobę: 500 zł

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne oraz poczęstunek (obiad).