ibsenergia.pl

]Kod szkolenia: E_AUTO

Tytuł szkolenia: Szkolenie autoryzacyjne EBO RWD

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu EBO eBank Online

Wymagania: Wymagana jest podstawowa znajomość systemu EBO eBank Online

Wielkość grupy: Minimalna wielkość grupy wymagana do przeprowadzenia szkolenia to 4 osoby

 1. EBO eBank Online RWD – Responsywna Bankowość Internetowa – nowy wygląd i funkcjonalności strony klienckiej oraz zmiany w panelu administracyjnym.
 2. Mechanizm aktualizacji systemu – omówienie poszczególnych czynności związanych z wykonaniem aktualizacji systemu przez administratora banku.
 3. Bezpieczeństwo klientów bankowości elektronicznej – mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne.
 4. Nowe mechanizmy konfiguracji naliczania prowizji SMS.
 5. Nowe funkcjonalności w EBO Mobile.
 6. EBO Token – weryfikowanie zgłoszeń klientów o niedziałającym Tokenie.
 7. EBO Token Online – konfiguracja, sprawdzenie komunikacji i wersji środowiska JAVA.
 8. Korzystanie z logów sesji klienta w przypadku, gdy występują różne problemy zgłaszane przez klienta podczas pracy w aplikacji klienckiej (np. anulowanie zleceń odroczonych z użyciem wielopodpisu).
 9. Sposoby zablokowania konta przez klienta i możliwości odblokowania.
 10. Wyjaśnienie mechanizmu wykrywania potencjalnych infekcji użytkowników.
 11. Zebranie informacji o powiadomieniach dla klientów i operatorów.
 12. Inne tematy, które mogą być zgłoszone wcześniej lub bezpośrednio na szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Damian Stępak (15 649 20 65)

Ilość dni: 1

Czas trwania: 5 godzin (10:00 – 15:00).

Terminy szkolenia: 14, 28 marca, 11, 25 kwietnia, 14, 28 maja 2019 r.

Cena za osobę: 500 zł

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne oraz poczęstunek (obiad).

ZAPISZ SIĘ

Formularz zgłoszeniowy