ibsenergia.pl

Szkolenie autoryzacyjne PI SWIB RISQ z nową sprawozdawczością FINREP 2018

Kod szkolenia: R_AUTO

Tytuł szkolenia: Szkolenia PI SWIB RISQ ze sprawozdawczością FINREP 2018

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu PI SWIB RISQ

Skrócony program szkolenia

  1. Wprowadzenie do nowej sprawozdawczości FINREP 2018
  2. Omówienie różnic pomiędzy „nową” a „starą” sprawozdawczością FINREP;
  3. Konfigurowanie za pomocą nowego „konfiguratora” podstawowych formularzy MIESIĘCZNYCH FINREPa;
  4. Omówienie różnic w konfiguracji pozostałych modułów (modyfikacje pojawią się wraz z aplikacja FINREP);
  5. Omówienie konfiguracji: MONREP, NUK, liquidity;
  6. Omówienie struktury depozytowo – kredytowej.

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Damian Stępak (15 649 20 65)

Ilość dni: 1

Czas trwania: 8 godzin

Terminy szkolenia: ustalane indywidualnie

Cena za osobę: zgodnie z umowa serwisową

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne oraz poczęstunek (obiad).

Liczba miejsc jest ograniczona.