ibsenergia.pl

Szkolenie autoryzacyjne PI SWIB - Umowy

Kod szkolenia: PISWIBU_AUTO

Tytuł szkolenia: Szkolenia PI SWIB – Umowy

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu PI SWIB – Umowy

Skrócony program szkolenia

Szablony umów

  1. Administracja i obsługa kartoteki.
  2. Omówienie nowości w module szablony umów.
  3. Omówienie najczęściej zadawanych pytań. 

 

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Damian Stępak (15 649 20 65)

Ilość dni: 1

Czas trwania: 7 godzin

Terminy szkolenia: 12, 26 marca, 09, 23 kwietnia, 07, 21 maja 2019 r.

Cena za osobę: zgodnie z umowa serwisową

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne oraz poczęstunek (obiad).

Liczba miejsc jest ograniczona.