ibsenergia.pl

Szkolenie autoryzacyjne PI SWIB - Wyciągi

Kod szkolenia: PISWIBW_AUTO

Tytuł szkolenia: Szkolenia PI SWIB – Wyciągi

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu PI SWIB – Wyciągi

Skrócony program szkolenia

  1. Logowanie do systemu oraz instrukcje pomocy.
  2. Konfiguracja modułu Wyciągi.
  3. Konfiguracja klienta.
  4. Generacja wyciągu dla klienta.
  5. Generacja wyciągu na potrzeby EBO.
  6. Generacja wyciągu zbiorczego.
  7. Komunikaty marketingowe.
  8. Archiwizacja wyciągów.

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Damian Stępak (15 649 20 65)

Ilość dni: 1

Czas trwania: 4 godziny

Terminy szkolenia: 13, 27 marca, 10, 24 kwietnia, 08, 22 maja 2019 r.

Cena za osobę: zgodnie z umowa serwisową

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne oraz poczęstunek (obiad).

Liczba miejsc jest ograniczona.