I-BS.PL

Trwały Nośnik dostępny w EBO eBank Online

Trwały Nośnik, oferowany przez Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ) przy współpracy z Basement i Hitachi tojbezpieczny, elektroniczny sposób dostarczania dokumentów prywatnych i publicznych klientom banków. Usługa zgodna z wymogami UOKiK i KNF jest już dostępna w EBO eBank Online!

Umowa między bankiem a klientem nie musi być sporządzona w formie pisemnej. Rodzaj nośnika  nie gra roli, o ile spełnione są wymagania nałożone przez UOKiK.

Zgodnie z Art. 2 p. 4. Ustawy o prawach konsumenta trwały nośnik definiuje się  jako:

„(…) materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.”

Tak więc papier to tylko jeden z tzw. nośników trwałych, jednak mało opłacalny i nieekologiczny.

Trwały Nośnik – usługa zrzeszeniowa CRUZ

Zadania trwałego nośnika, zgodnego z wymogami UOKiK i KNF z powodzeniem realizuje usługa Trwały Nośnik, oferowana przez Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ).

Niezależna od stron klient-bank platforma Trwały Nośnik spełnia warunek nienaruszalności – w pełni zabezpiecza dokument przed jakąkolwiek możliwością zmiany czy usunięciem i umożliwia odtworzenie zabezpieczonego dokumentu wszystkim zainteresowanym w odpowiednim dla nich czasie, również po ustaniu umowy między bankiem a klientem. Po zakończeniu współpracy z bankiem, klient nadal będzie miał dostęp do swoich dokumentów poprzez portal internetowy.

Bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów

Dokumenty przechowywane są na macierzy z licznymi mechanizmami bezpieczeństwa, w tym mechanizmem WORM (Write-Once-Read-Many) polegającym na jednokrotnym zapisie danych na nośniku, bez później możliwości ich zmodyfikowania, co zapobiega  przypadkowemu usunięciu lub zmianie informacji.

Tak zdeponowany w Trwałym Nośniku dokument zachowuje swoją moc dowodową przez cały, wymagany dla danego typu dokumentu, okres przechowywania.

Oprócz samych danych system przechowuje także metadane pozwalające na opis danego pliku i jego zawartości, indeksowanie i szybkie wyszukiwanie.

Komunikacja banku z klientem

Trwały Nośnik realizuje również cele informacyjne.

Klient jest informowany o publikacji nowych dokumentów, miejscu ich zdeponowania oraz sposobie dostępu. Powiadomienia wysyłane są drogą SMS i/lub e-mail, i to klient wybiera najdogodniejszą formę kontaktu w panelu użytkownika platformy.

Oszczędność czasu, pieniędzy i nie tylko…

Usługa Trwały Nośnik to znaczna oszczędność kosztów w porównaniu do komunikacji papierowej z klientem związanych z wydrukiem i przechowywaniem dokumentacji. To także oszczędność czasu dzięki możliwości wglądu w archiwum korespondencji z klientem praktycznie „od ręki”, ponieważ usługa jest dostępna w trybie 24h/7d.Ponadto, wszystkie dokumenty przechowywane są w jednym miejscu, co wpływa na wygodę w analizie historycznych informacji zarówno przez bank jak i klienta.Na koniec, usługa „Trwały Nośnik” kształtuje ekologiczny wizerunek banku, zyskując respekt oraz lojalność swoich klientów.
Banki zainteresowane usługą Trwałego Nośnika prosimy o kontakt:Anna Gawrońska +48 532 748 240, a.gawronska@i-bs.pl

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl