ibsenergia.pl

Ochrona Danych Osobowych

Wsparcie wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Audytujemy, projektujemy, wdrażamy i monitorujemy systemy RODO

RODO

Dostosowanie przepisów o Ochronie Danych Osobowych do rozporządzenia obowiązującego w Europie wymaga od polskich przedsiębiorców z każdej branży zmiany podejścia do zapewnienia „odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa” przetwarzanym danym osobowym. A co za tym idzie całej filozofii zarządzania przedsiębiorstwem w tym aspekcie. 

wdrożenie RODO

Najważniejsze zmiany

 • Rozszerzona formuła zgody na przetworzenie danych
 • Nowe obowiązki osoby przetwarzającej dane
 • Obowiązek prowadzenia czynności przetwarzania danych
 • Zmieniona definicja tzw. danych wrazliwych
 • Bardziej dotkliwe kary pieniężne
 • Proaktywne podejście do ochrony danych
 • Raportowanie w ciągu 72 godzin do GIODO o własnych naruszeniach
 • Ułatwienia dla grup kapitałowych
 • Uregulowanie zasad profilowania
 • Przetwarzanie danych dziecka tylko za zgodą opiekuna

CO ZROBIMY DLA TWOJEJ FIRMY?

Wdrożenie RODO

Audyt Wstępny

Polega na zebraniu szczegółowych informacji o:
• procesach oraz procedurach stosowanych w organizacji,
• metodach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
• stosowanych środkach technicznych,
• organizacji infrastruktury IT.

Raport

Po audycie zgodności z RODO otrzymają Państwo szczegółowy raport zawierający:
• listę narzędzi oraz oprogramowania wspierających ochronę danych osobowych w organizacji,
• listę działań sugerowanych,
• określenie stopnia spełnienia przez organizację wymagań RODO.

Narzędzia i zabezpieczenia

Pomożemy wybrać odpowiednie dla Twojej organizacji zabezpieczenia fizyczne oraz oprogramowanie wspomagające ochronę danych osobowych.

Procedury i dokumentacja

RODO wprowadza szereg zmian dotyczących procesów w organizacji oraz tworzonej dokumentacji. Dla Państwa organizacji:
• opracujemy procedury przetwarzania danych,
• przygotujemy dokumentację, m.in. "Rejestr czynności przetwarzania", który musi posiadać każda organizacja,

Szkolenie Pracowników

Bardzo istotnym elementem jest uświadomienie pracowników o nowych wymaganiach. Jest to niezbędne do osiągnięcia i utrzymania przez firmę zgodności z RODO.
Dopasowane do profilu działalności szkolenia mają za zadanie podniesienie świadomości wszystkich osób, które mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Audyt powdrożeniowy

Ostatni etap polega na weryfikacji poprawności zastosowanych metod oraz narzędzi. Ostatecznie dostosujemy wszystkie procesy przetwarzania danych do wymagań wynikających z rozporządzenia.

Sprawdź ofertę szkoleń RODO

#WdrozenieRodo #RODO #szkolenia #AudytZgodności #Procedury #OchronaDanychOsobowych

Skontaktuj się z nami

 • ul. Solidarności 2a, 37-450 Stalowa Wola
 • dh@i-bs.pl
 • (15) 649 20 65