I-BS.PL

Zaproszenie na bezpłatny

Webinar

13 grudnia 2023 r.
godz.10.00

"Panel Sygnalisty jako odpowiedź na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie osób zgłaszających naruszenia w przedsiębiorstwie"

W programie spotkania m.in:

Obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy – Łukasz Doliński, Adwokat Kancelaria Adwokacka Doliński i Wspólnicy.
Panel Sygnalisty – poufny system do zgłaszania naruszeń prawaJoanna Stępień, Specjalistka ds. Sprzedaży w I-BS.pl

Rejestracja zakończona