I-BS.PL

BS SOLUTION – nowy system dla bankowości spółdzielczej konsorcjum firm HEUTHES sp. z o.o. oraz I-BS.PL sp. z o.o.

Firmy I-BS.PL sp. z o.o. i HEUTHES sp. z o.o. ogłosiły powołanie Konsorcjum, którego owocem jest BS SOLUTION - nowoczesny i kompletny system do obsługi banku.

HEUTHES i I-BS.PL to dobrze znani na rynku producenci oprogramowania dla sektora bankowego. Obie Spółki produkują nowoczesne, innowacyjne oprogramowanie w oparciu o własne rozwiązania i projekty.

Ofertę Konsorcjum dla banków tworzą systemy: produktowo-księgowy GRYFBANK oraz bankowość internetowa EBO eBank Onlinemobilna EBO Mobile PRO wraz z systemami powiązanymi. Zintegrowane ze sobą tworzą spójne, nowoczesne narzędzie do obsługi banku na wszystkich płaszczyznach jego działalności, pracujące w trybie 24/7 bez przerwy podczas zamknięcia dnia!

Prowadzenie i obsługa rachunków, rozliczenia, transakcje, sprawozdawczość obowiązkowa, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, analityka zarządcza, nowoczesne kanały komunikacji zapewniają efektywne zarządzanie usługami 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

BS SOLUTION to kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające obsługę klienta poprzez kreowanie  produktów bankowych samodzielnie przez Bank. Możliwość budowania własnej oferty handlowej podnosi konkurencyjność banku, a zautomatyzowanie procesów skraca czas wykonywania uciążliwych, powtarzalnych zadań, poprawia jakość pracy i obniża koszty własne banku.

BS SOLUTION to nowoczesny portal bankowości internetowej i mobilnej. To nieograniczony czasowo dostęp do rachunków i usług bankowych z każdego miejsca i z każdego urządzenia przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Zawarcie umowy Konsorcjum pozwala na zacieśnienie współpracy w sektorze bankowości spółdzielczej poprzez połączenie potencjału informatycznego i kapitału intelektualnego. Efektem współpracy jest BS SOLUTION – wszechstronne, nowoczesne i kompletne oprogramowanie do zarządzania bankiem i budowania relacji z klientami.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl oraz www.i-bs.pl.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl