I-BS.PL

Kontakt

I-BS.PL Sp. z o.o. - Centrala

37-450 Stalowa Wola, Solidarności 2A

15 649 20 65

biuro@i-bs.pl

NIP: 867-215-01-41

REGON: 1180241681

KRS: 0000286395

Wpisano do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 132.100 zł wpłacony w całości.

Oddział w Tarnobrzegu

ul. Tarnowskiego 1/1, 39-400 Tarnobrzeg

Oddział w Rzeszowie

Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Dział Handlowy

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

604 223 619

m.krzyszton@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

880 932 727

k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

788 679 946

j.stepien@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

728 403 586

b.skoczylas@i-bs.pl

Dział Zielonej Energii

Anna Durczak-Igras
Kierownik ds. energii odnawialnej

728 403 585

a.durczak@i-bs.pl

Jarosław Siepetowski
Specjalista ds. energii odnawialnej

600 364 650

j.siepetowski@i-bs.pl

Krzysztof Perła
Kierownik ds. technicznych OZE

539 537 686

k.perla@i-bs.pl

Dział Kopiarek

Grzegorz Stasiak
Kierownik Działy Kopiarek

795 472 641

g.stasiak@i-bs.pl

Administracja i marketing

Dział Księgowości

ksiegowosc@i-bs.pl

Dział HR

cv@i-bs.pl

Ochrona Danych Osobowych

rodo@i-bs.pl

Dział Marketingu

marketing@i-bs.pl