ibsenergia.pl

I-BS.pl Sp. z o.o.

NIP:       867-215-01-41
Regon: 180241681
KRS:      0000286395

Wpisano do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 132.100 zł wpłacony w całości

Formularz kontaktowy

Centrala Spółki

ul. Solidarności 2A,
37-450 Stalowa Wola
15 649 20 63 do 66
e-mail: dh@i-bs.pl

Oddziały

Tarnobrzeg
ul. Tarnowskiego 1/1
39-400 Tarnobrzeg

Rzeszów
ul. Trembeckiego 11B/10-23
35-234 Rzeszów