I-BS.PL

Cyberbezpieczny Samorząd – rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa od I-BS.pl

W samorządach od wielu lat dokonuje się cyfrowa transformacja. Jej celem jest zwiększenie efektywności realizowanych zadań na rzecz obywateli, poprzez poprawę dostępności i jakości obsługi mieszkańców. Niesie to jednak ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych, przede wszystkich osobowych oraz informacji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju jednostki. Ryzyko to można zminimalizować do zera dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań i zabezpieczeń z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, programów i szkoleń podnoszących świadomość użytkowników tychże systemów.

Rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa od I-BS.pl

W tym celu powstał projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, który ma na celu bezpośrednie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w podmiocie.

Projekt jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, a środki pozyskane z programu można przeznaczyć na zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa. Granty z projektu można również skierować na opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania informacji oraz na specjalistyczne szkolenia.

Rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa od I-BS.pl

Oprogramowanie

W ścisły katalog rozwiązań w obszarze technicznym wpisuje się system zabezpieczeń, organizacji i kontroli dostępów sieci – Strażnik+.

W dobie rosnących zagrożeń sieciowych wykorzystanie prostej i efektywnej struktury do zarządzania bezpieczeństwem i możliwością dostępu są dzisiaj niezbędne. Czym jest Strażnik+ i jak zabezpiecza organizację przed włamaniem do wewnętrznej sieci?

Stystem łączy funkcjonalności systemów typu IPAM (IP Address Management – zarządzanie adresacją sieci), NAC (Network Access Control – kontrola dostępów sieciowych) oraz wykrywania i zapobiegania nieautoryzowanym połączeniom do sieci wewnętrznej poprzez dostarczenie implementacji i zasilania protokołu RADIUS oraz głęboką integrację z urządzeniami FortiGate i infrastruktury sieciowej. System jest zarządzany z poziomu interfejsu webowego. Współpracuje z urządzeniami FortiGate oraz switchami zarządzalnymi CISCO.

Głównymi celami systemu są:

 • zabezpieczenie sieci przed nieautoryzowanymi urządzeniami (802.1X).
 • uproszczenie nadawania uprawnień do sieci pracownikom i grupom pracowników.
 • organizacja pracy zdalnej dzięki połączeniom SSL-VPN.
 • ujednolicenie konfiguracji zabezpieczeń i logowania dla wszystkich dostępów.
 • centralizacja adresacji sieci i nadawania uprawnień między oddziałami.
 • ułatwienie wprowadzenia i kontroli infrastruktury do pracy zdalnej,
 • automatyzacja powtarzalnych procesów.

Najwyższej jakości serwery FUJITSU

Firma I-BS.pl Sp. z o.o. jest oficjalnym Partnerem FUJITSU, co oznacza, że mamy dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii oferowanych przez naszego Partnera. Dzięki temu świadczymy swoim klientom usługi oparte na najlepszych i najnowocześniejszych produktach FUJITSU, takich jak serwery, pamięci masowe, urządzenia komputerowe czy rozwiązania chmurowe.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do profesjonalnego doradztwa klientom w zakresie doboru najlepszych rozwiązań. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz usługi serwisowe dla produktów FUJITSU, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego banku.

Korzyści dla Klientów:

 • wysoka wydajność,
 • wysoka niezawodność,
 • elastyczność i skalowalność,
 • niskie koszty utrzymania.

Oferujemy szeroką gamę serwerów FUJITSU, które charakteryzują się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz skalowalnością.

Serwery PRIMERGY produkowane przez firmę FUJITSU oferują najbardziej rozbudowane na rynku portfolio, począwszy od serwerów wieżowych (TX), stelażowych (RX) aż do serwerów skalowalnych (CX/GX), szczególnie wskazanych do zastosowań przy przetwarzaniu ogromnych ilości danych (BIG DATA, chmury obliczeniowe itp.). Urządzenia, nawet te najmniej zaawansowane, cechują się wartościami dostępności na poziomie 99,997%, co w tym przypadku jest szczególnie istotne.

Wykorzystanie rozwiązań serwerowych FUJITSU PRIMERGY ułatwia pracę administratorom systemów i pozwala skupić się na kwestiach ważniejszych, czyli bezpieczeństwie informacji w zarządzanych systemach. Wszystkie serwery PRIMERGY dostarczane są z pakietem ServerView Suite, który jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania serwerami i umożliwia ich centralne zarządzanie czy integrowanie z innymi rozwiązaniami dostępnymi w niejednorodnej organizacji.

Z punktu widzenia biznesowego warto zwrócić uwagę na bardzo korzystny stosunek ceny urządzeń do ich możliwości technicznych, oferowanego wsparcia serwisowego i  wygody obsługi.

Urządzenia komputerowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również urządzenia komputerowe, takie jak: komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety. Urządzenia te charakteryzują się wysoką jakością wykonania, niezawodnością.

Zalety urządzeń komputerowych FUJITSU to między innymi:

 • wysoka jakość wykonania,
 • niezawodność,
 • wydajność,
 • odporność na uszkodzenia.

Oferowane przez I-BS.pl produkty FFUJITSU są rozwiązaniami  dedykowanymi dla JST, które potrzebują solidnych i niezawodnych systemów informatycznych.

Agregaty prądotwórcze i zasilacze UPS

Jednym ze skutecznych narzędzi, jakie można wykorzystać w infrastrukturze IT w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń w ciągłości działania urzędu jest instalacja agregatu prądotwórczego.

Agregat prądotwórczy jest ostatnim ogniwem w zabezpieczeniu zasilania w razie długotrwałego braku zasilania z sieci energetycznej. Z agregatem powinny współpracować w sposób automatyczny UPS`y, które jako pierwsze zapewniają podtrzymanie pracy infrastruktur IT w razie krótkotrwałego zaniku napięcia. W razie przeciągającego się braku zasilania, dzięki zastosowanemu modułowi elektronicznemu SZR, w sposób automatyczny powinien zostać uruchomiony agregat prądotwórczy. Zapewni to ciągłość działania infrastruktury IT.

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i pomożemy dobrać odpowiedni aparat prądotwórczy wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

O programie „Cyberbezpieczny Samorząd”

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu „Cyberbezpieczny Samorząd” są Jednostki Samorządu Terytorialnego, a wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców oraz zamożności jednostki (tj. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw). Aby wyrównać szanse, tylko najzamożniejsze samorządy będą musiały zapewnić wkład własny i dla całego projektu wyniesie on ok. 4 procent. Każdy samorząd może otrzymać od 200 tys. zł do 850 tys. zł, a całkowita wartość programu to 1,9 mld złotych.

Do kiedy należy składać wnioski?

Do 13 października 2023 r. przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Obszary wydatkowania dla pozyskanych grantów

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” może być przeznaczone na zadania w ramach poniżej wskazanych obszarów:

Wydatki w obszarze organizacyjnym

Środki można przeznaczyć na następujące działania (koszty osobowe lub usługi):

 • opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka ( w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.
 • audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

Wydatki w obszarze kompetencyjnym

Środki można przeznaczyć na następujące działania (koszty osobowe lub usługi):

 • podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
 • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,
 • szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

Wydatki w obszarze technicznym

Środki można przeznaczyć na następujące działania (koszty osobowe lub usługi):

 • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,
 • zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
 • zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,
 • zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat projektu „Cyberpiezpieczny Samorząd” znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl