Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS

Moduł SWIB TFI wspomaga zarządzanie pracą Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

Idea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej.

Zarządzanie i wycena funduszy

Podział i scalanie certyfikatów

Generowanie zaświadczenia z EU

Monitoring działań

Przydział, wykup, sprzedaż, przeniesienie, zastaw, blokada certyfikatów

Wyceny funduszy

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie. Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności.

Moduł TFI stworzony został przy współpracy z ekspertami finansowymi. Jest to moduł do zarządzania pracą Funduszy Inwestycyjnych zamkniętych. Zdecydowanie usprawnia pracę przy zarządzaniu, zarówno od strony administracyjnej jak i przy pracach codziennych. Przyspiesza podejmowanie decyzji. Zasadniczą zaletą jest spójność i bezpieczeństwo danych.

System zbudowany na szynie SOA, który umożliwia podłączenie innych aplikacji, także zewnętrznych.

Wersja wielostanowiskowa

Podział i scalanie certyfikatów

Generowanie raportów

PI SWIB - opcjonalne komponenty