I-BS.PL

Wnioski w bankowości EBO eBank Online

W bankowości EBO eBank Online dostępna jest usługa umożliwiająca składanie wniosków przez Klientów do Banku. Operator w Banku będzie mógł odebrać wniosek Klienta w formie elektronicznej i go przyjąć. Jeśli Bank posiada licencję Adobe Acrobat Reader wówczas może udostępnić Klientom wnioski interaktywne z polami gotowymi do uzupełnienia w formie elektronicznej.

Wnioski są przygotowywane w aplikacji operatorskiej. Operator może dodać różne kategorie wniosków, które będą zawierać plik lub pliki wniosku do wypełnienia przez Klienta.

W aplikacji klienckiej Użytkownik może pobrać pliki wniosku z wybranej kategorii i następnie go wypełnić i przesłać w formie elektronicznej.

Wniosek trafia do administratora bankowości EBO eBank online, który obsługuje wniosek, czyli pobiera załączone przez Klienta pliki, weryfikuje je, a następnie określa status wniosku jako: przyjęty lub odrzucony.

Gdzie Klient znajdzie wnioski w bankowości EBO i jak je złoży do Banku?

Udostępnione dla Klienta wnioski znajdują się w „Menu” w zakładce „Wnioski”, gdzie wyświetlane są kategorie oraz lista dostępnych formularzy do wypełnienia.

 1. Użytkownik wybiera interesujący go wniosek i pobiera pliki do niego załączone.
 2.  Klient wypełnia wniosek i przygotowuje jego wersję elektroniczną w jednym z formatów: JPG, PNG, TIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT o maksymalnej wielkości 5 MB.
 3.  Dodaje wypełnione wnioski jako załącznik w formularzu.
 4. Autoryzuje złożenie wniosku przy pomocy EBO Token PRO lub SMS.
 5. Użytkownik ma dostęp do podglądu statusów złożonych przez siebie dokumentów:
  • „Niepełny podpis” – wniosek częściowo podpisany
  • „Podpisany” – wniosek podpisany, gotowy do przekazania do realizacji
  • „Nowy” – wniosek zapisany i gotowy do podpisu
  • Po złożeniu wniosku: „Przekazany do realizacji”, „W trakcie realizacji”, „Zrealizowany” lub „Odrzucony”.

Wnioski w bankowości EBO z punktu widzenia operatora

Operator w menu wchodzi w zakładkę „Wnioski” a następnie w „Kategorie wniosków”, a następnie dodaje wybrane kategorie i do nich przypisuje konkretne wnioski wraz z załącznikami. Przy dodawaniu kategorii wymagane są pola: Nazwa kategorii, Opis kategorii oraz status: Aktywny lub Nieaktywny, które oznaczają, czy wniosek jest dostępny od strony Klienta.

Do kategorii powinien być dołączony przynajmniej jeden plik zawierający wniosek do wypełnienia.​

Po złożeniu przez Klientów wniosków administrator ma do nich dostęp w sekcji Menu, gdzie ma dostęp do listy złożonych dokumentów. Akcja „Szczegóły” umożliwia podejrzenie złożonego wniosku oraz pobranie załączników dodanych przez Użytkownika. Akcja „Obsłuż” pozwala zmienić status wniosku.​

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl