Wnioski w bankowości EBO eBank Online

Share on facebook
Share on linkedin

W bankowości EBO eBank Online dostępna jest usługa umożliwiająca składanie wniosków przez Klientów do Banku. Operator w Banku będzie mógł odebrać wniosek Klienta w formie elektronicznej i go przyjąć. Jeśli Bank posiada licencję Adobe Acrobat Reader wówczas może udostępnić Klientom wnioski interaktywne z polami gotowymi do uzupełnienia w formie elektronicznej.

Wnioski są przygotowywane w aplikacji operatorskiej. Operator może dodać różne kategorie wniosków, które będą zawierać plik lub pliki wniosku do wypełnienia przez Klienta.

W aplikacji klienckiej Użytkownik może pobrać pliki wniosku z wybranej kategorii i następnie go wypełnić i przesłać w formie elektronicznej.

Wniosek trafia do administratora bankowości EBO eBank online, który obsługuje wniosek, czyli pobiera załączone przez Klienta pliki, weryfikuje je, a następnie określa status wniosku jako: przyjęty lub odrzucony.

Gdzie Klient znajdzie wnioski w bankowości EBO i jak je złoży do Banku?

Udostępnione dla Klienta wnioski znajdują się w „Menu” w zakładce „Wnioski”, gdzie wyświetlane są kategorie oraz lista dostępnych formularzy do wypełnienia.

1. Użytkownik wybiera interesujący go wniosek i pobiera pliki do niego załączone.
2. Klient wypełnia wniosek i przygotowuje jego wersję elektroniczną w jednym z formatów: JPG, PNG, TIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT o maksymalnej wielkości 5 MB.
3. Dodaje wypełnione wnioski jako załącznik w formularzu.
4. Autoryzuje złożenie wniosku przy pomocy EBO Token PRO lub SMS.
5. Użytkownik ma dostęp do podglądu statusów złożonych przez siebie dokumentów:
- „Niepełny podpis” – wniosek częściowo podpisany
- „Podpisany” – wniosek podpisany, gotowy do przekazania do realizacji
- „Nowy” – wniosek zapisany i gotowy do podpisu
- Po złożeniu wniosku: „Przekazany do realizacji”, „W trakcie realizacji”, „Zrealizowany” lub „Odrzucony”.

Wnioski w bankowości EBO z punktu widzenia operatora

Operator w menu wchodzi w zakładkę „Wnioski” a następnie w „Kategorie wniosków”, a następnie dodaje wybrane kategorie i do nich przypisuje konkretne wnioski wraz z załącznikami. Przy dodawaniu kategorii wymagane są pola: Nazwa kategorii, Opis kategorii oraz status: Aktywny lub Nieaktywny, które oznaczają, czy wniosek jest dostępny od strony Klienta.

Do kategorii powinien być dołączony przynajmniej jeden plik zawierający wniosek do wypełnienia.

Po złożeniu przez Klientów wniosków administrator ma do nich dostęp w sekcji Menu, gdzie ma dostęp do listy złożonych dokumentów. Akcja „Szczegóły” umożliwia podejrzenie złożonego wniosku oraz pobranie załączników dodanych przez Użytkownika. Akcja „Obsłuż” pozwala zmienić status wniosku.

Zapisz się do Newslettera!