Nowy moduł CRBR współpracujący z kartoteką PI SWIB

Cel i założenia:

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, automatyzacja prac w zakresie uzupełniania kartotek klientów. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 01.03.2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. W szczególności Art. 34 – Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, Art. 36, ust. 2. – Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz Art. 39 mówiący o weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego przed nawiązaniem stosunków gospodarczych.

Funkcjonalność modułu:

  • Wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych dla wybranych spółek z prawidłowym NIP.
  • Wyszukiwanie czy wybrana osoba fizyczna z prawidłowym PESEL jest beneficjentem rzeczywistym.
  • Wyszukiwanie po dacie urodzenia i Imię Nazwisko czy wybrana osoba fizyczna jest beneficjentem rzeczywistym (dla osób nie mających numeru PESEL).
  • Wyszukanie podmiotów / firm, z którymi dana osoba jest powiązana w relacji beneficjent rzeczywisty.
  • Uzupełnienie / aktualizacja danych w kartotece o typie firma lub osoba na podstawie danych z CRBR zgodnie z ustawą AML: Imię, Nazwisko, Obywatelstwo, PESEL, data urodzenia, Kraj zamieszkania.
  • Uzupełnienie danych z CRBR w sposób nadrzędny do systemu DefBank.
  • Zakładanie kartoteki dla znalezionych beneficjentów rzeczywistych, zakładanie relacji beneficjent rzeczywisty.
  • Zakładanie kartoteki dla spółek, zakładanie relacji beneficjent, uzupełnienie danych.

Najnowsze aktualności

Polub nas na FB!

Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Anna Gawrońska

e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

tel. kom. 532 748 240