I-BS.PL

Nowy moduł CRBR współpracujący z kartoteką PI SWIB

Firma I-BS.pl przygotowała nowy moduł CRBR, który będzie współpracować z kartoteką PI SWIB. Funkcjonalność wyszukiwania beneficjenta rzeczywistego opiera się na danych udostępnianych przez Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
PI SWIB CRBR

Cel i założenia

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, automatyzacja prac w zakresie uzupełniania kartotek klientów. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 01.03.2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. W szczególności Art. 34 – Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, Art. 36, ust. 2. – Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz Art. 39 mówiący o weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego przed nawiązaniem stosunków gospodarczych.

Funkcjonalność modułu

  • Wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych dla wybranych spółek z prawidłowym NIP.
  • Wyszukiwanie czy wybrana osoba fizyczna z prawidłowym PESEL jest beneficjentem rzeczywistym.
  • Wyszukiwanie po dacie urodzenia i Imię Nazwisko czy wybrana osoba fizyczna jest beneficjentem rzeczywistym (dla osób nie mających numeru PESEL).
  • Wyszukanie podmiotów / firm, z którymi dana osoba jest powiązana w relacji beneficjent rzeczywisty.
  • Uzupełnienie / aktualizacja danych w kartotece o typie firma lub osoba na podstawie danych z CRBR zgodnie z ustawą AML: Imię, Nazwisko, Obywatelstwo, PESEL, data urodzenia, Kraj zamieszkania.
  • Uzupełnienie danych z CRBR w sposób nadrzędny do systemu DefBank.
  • Zakładanie kartoteki dla znalezionych beneficjentów rzeczywistych, zakładanie relacji beneficjent rzeczywisty.
  • Zakładanie kartoteki dla spółek, zakładanie relacji beneficjent, uzupełnienie danych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl