I-BS.PL

Panel Sygnalisty – z myślą o ochronie sygnalisty

Panel Sygnalisty to intuicyjna w obsłudze i całkowicie bezpieczna aplikacja do przyjmowania jawnych i anonimowych zgłoszeń o naruszeniu prawa i ich obsługi w zakresie prowadzenia korespondencji z sygnalistami.
Ochrona Sygnalisty

Panel Sygnalisty spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, jest zgodny projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Panel Sygnalisty:

  • zapewnia poufny, wewnętrzny kanał do zgłaszania nieprawidłowości dzięki technicznym zabezpieczeniom systemu w zakresie bezpieczeństwa danych w tym, szyfrowaniu, ograniczeniom dostępu do systemu uprawnionym osobom.
  • umożliwia prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń w zgodzie z wymogami Dyrektywy UE i innymi wymogami prawa unijnego i krajowego z zachowaniem zasady poufności.
  • umożliwia podejmowanie odpowiednich działań następczych związanych z naruszeniem.

Panel Sygnalisty - najważniejsze funkcje:

Więcej informacji na temat rozwiązania i procesu wdrożenia:

Marcin Krzysztoń
+48 604 223 619, dh@i-bs.pl

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl