I-BS.PL

Obsługa notatek w aplikacji operatorskiej EBO eBank Online

Notatki o Klientach to nowa funkcjonalność, którą w ostatnim czasie uruchomiliśmy w operatorskiej wersji bankowości internetowej EBO eBank Online. Funkcjonalność ta umożliwia operatorom sporządzanie, przeglądanie i edytowanie elektronicznych notatek tekstowych, dotyczących współpracy z Klientem.
Notatki o klientach w EBO eBank Online

Nowa funkcjonalność umożliwia dodawania notatek w dwóch kategoriach:

 • ostrzeżenia / alerty, np. “Klient niewypłacalny”,
 • informacyjne, np. “Klient wstępnie zainteresowany kredytem hipotecznym”.

Wprowadziliśmy nowy rodzaj uprawnienia dla użytkownika bankowego w zasobie Klienci > Notatki, które zezwala na odczyt notatki tylko temu operatorowi, któremu nadano takie uprawnienie.

Dodatkowo udostępniamy Notatki systemowe, które są generowane lub usuwane automatycznie po wykonaniu następujących akcji związanych z kartoteką klienta:

 1. Oznaczenie kartoteki klienta jako „nie zweryfikowana” w placówce banku.
  Taka notatka może być usunięta przez operatora tylko przez oznaczenie kartoteki jako “zweryfikowana”.
  Przykład: “Kartoteka nie zweryfikowana w placówce banku – ograniczenie w dostępie do funkcjonalności bankowości internetowej”.
 2. Nałożenie przez operatora bankowego blokady wszystkich przelewów użytkownika.
  Notatkę może usunąć operator tylko poprzez odblokowanie realizacji przelewów.
  Przykład: “Blokada realizacji wszystkich przelewów użytkownika przez operatora bankowego”.
 3. Nałożenie przez moduł Analizy Ryzyka wstrzymania/blokady wszystkich przelewów klienta/użytkownika.
  Notatkę może usunąć operator tylko przez odblokowanie przelewów klienta/użytkownika.
  Przykład: “Blokada realizacji wybranych typów przelewów użytkownika przez analizę ryzyka”.
  Przykład: “Wstrzymanie realizacji wybranych typów przelewów użytkownika przez analizę ryzyka”.

Notatki o klientach to skuteczny sposób na uporządkowanie spraw skupionych wokół danego klienta. Wprowadza ład nie tylko w komunikacji z klientem ale również ujednolica zakres informacyjny wewnątrz banku lub pomiędzy jego oddziałami.

Więcej informacji na temat funkcjonalności:

Anna Gawrońska
+48 532 748 240, a.gawronska@i-bs.pl

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl