I-BS.PL

Należności z tytułu prowizji i opłat dotyczących obsługi rachunków bankowych

Dane dotyczące prowizji do rachunków to bardzo ważna informacja dla banku, przydatna np. w konstruowaniu tabeli prowizji i opłat, planowaniu strategii cenowej dla określonego segmentu klientów bądź wyliczaniu dochodowości klientów, charakteryzujących się indywidualnymi warunkami cenowymi.

Dane dotyczące prowizji do rachunków to bardzo ważna informacja dla banku, przydatna np. w konstruowaniu tabeli prowizji i opłat, planowaniu strategii cenowej dla określonego segmentu klientów bądź wyliczaniu dochodowości klientów, charakteryzujących się indywidualnymi warunkami cenowymi.

Bank mając wiedzę, ile przychodów generują danego rodzaju prowizje, może też w łatwy i szybki sposób wykonać symulację, jak podwyższenie danej prowizji wpłynie na zwiększenie przychodów dla banku. Aby taka symulacja była miarodajna, wszystkie informacje dotyczące prowizji i opłat muszą być skumulowane oraz dostępne w każdej chwili.

Taką możliwość centralizacji danych oraz ich analizę w czasie rzeczywistym daje nowy moduł, który udostępniliśmy w systemie QUANT.

Raport należności z tytułu prowizji i opłat dotyczących obsługi rachunków bankowych to:

  • zbiorcze zestawienie prowizji do rachunków prowadzonych w banku dla wszystkich klientów w danym miesiącu, przechowywane w jednej tabeli;
  • informacja o kwocie wszystkich zapłaconych prowizji w danym miesiącu, jak również o kwocie niezapłaconych prowizji z różnego tytułu;
  • dostęp do informacji o zapłaconych prowizjach z podziałem na pojedynczego klienta (modulo), grupę klientów (np. osoby prywatne), rodzaj rachunku oraz innych danych dzięki zastosowaniu filtrów określonych indywidualnie przez użytkownika;
  • możliwość weryfikacji klienta pod kątem zaległości w spłacie prowizji, w tym ilości dni oraz kwocie prowizji, w odniesieniu do pojedynczego klienta;
  • dostęp do informacji o ilości wykonanych operacji na rachunku w danym miesiącu dla wszystkich klientów, segmentu klientów bądź pojedynczego klienta;
  • przejrzyste dane w formie wykresów przedstawiających prowizje zapłacone i niezapłacone generujących najwyższe przychody dla banku w danym miesiącu w podziale na ich rodzaj, czy typ klienta;
  • możliwość tworzenia indywidualnych wizualizacji obrazujących trendy zmian zapłaconych, czy niezapłaconych prowizji dla banku na przestrzeni lat, miesięcy, czy dni na podstawie bazy udostępnionej przez bank;
  • eksport interesujących danych do formatu CSV;
  • dostępność raportu “od ręki” po zalogowaniu do systemu, 24/7.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym. Nasi Konsultanci umówią się na spotkanie i zaprezentują Państwu możliwości, jakie daje nasze nowe rozwiązanie!

tel. kom. 604 223 619, 728 403 586
e-mail: dh@i-bs.pl

Więcej informacji również na stronie: www.biquant.pl

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl