I-BS.PL

Sprawozdawczość obowiązkowa i zarządczo-marketingowa w bankowości spółdzielczej

Skuteczne wywiązywanie się ze sprawozdawczości obowiązkowej to kluczowy element strategii organizacyjnej banku. W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych i nadzoru, instytucje finansowe, zwłaszcza banki, muszą dostosowywać się do szybko zmieniającego się krajobrazu przepisów i wytycznych instytucji nadzorczych. W tym kontekście, automatyzacja procesów raportowania odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu nie tylko szybkości, ale także precyzji i zgodności z regulacjami.

Jednym z najważniejszych aspektów efektywnego funkcjonowania w obszarze sprawozdawczości jest posiadanie systemu, który nie tylko usprawnia pracę, ale również jest zgodny z wytycznymi i formatami określonymi przez instytucje nadzorcze. Takie rozwiązania są nie tylko narzędziem ułatwiającym codzienną pracę, ale również stanowią fundament stabilności i rzetelności danych prezentowanych organom nadzoru.

W zglobalizowanym świecie, w którym przepisy i wytyczne nadzorcze są coraz bardziej kompleksowe, posiadanie systemu raportującego, który jest nie tylko efektywny, ale także zgodny z wymaganiami organów nadzoru, staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji.

RISQ – precyzyjne raportowanie i wsparcie biznesowe dla banków

RISQ to zaawansowany system desktopowy przeznaczony do realizacji obowiązkowych sprawozdań zgodnych z regulacjami i wytycznymi instytucji nadzorujących. Zapewnia nie tylko precyzyjne i zgodne z normami raporty dla organów nadzoru, ale także stanowi cenne narzędzie wspierające procesy decyzyjne i analizy biznesowe.

Jego elastyczna struktura oraz konfigurowalność umożliwiają dogłębne badanie danych, prognozowanie rynkowe, identyfikację trendów konsumenckich oraz wsparcie w kluczowych decyzjach biznesowych.

Wspierając banki w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi wymogami, RISQ nie tylko optymalizuje procesy, zabezpiecza przed ryzykiem błędów oraz potencjalnymi konsekwencjami związanymi z nieprawidłowym raportowaniem ale co najważniejsze – na bieżąco dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się przepisów, co jest kluczowe w dzisiejszym środowisku regulacyjnym.

Zalety platformy RISQ:

 • szybkie generowanie precyzyjnych raportów zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 • elastyczna konfiguracja, dostosowywanie do indywidualnych potrzeb banku,
 • budowa modułowa, każdy moduł może działać jako niezależna aplikacja,
 • pełna integracja z systemem ASiSt, umożliwiająca automatyczny eksport danych,
 • intuicyjna weryfikacja danych “klikam – widzę”.
 • gotowe sprawozdania rekomendowane przez producenta,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach i ich wdrożenie w trybie pilnym.

Sprawozdawczość obowiązkowa

RISQ obsługuje sprawozdawczość obowiązkową, taką jak: MONREP, FINREP, COREP, Liquidity, a także realizuje ankiety zlecone przez Bank Zrzeszający. System umożliwia efektywne pozyskiwanie danych, wsparcie w przekształcaniu ich do formatu końcowego i prezentację wyników z uwzględnieniem preferencji odbiorcy raportów.

Dostępne aplikacje dla sprawozdawczości obowiązkowej:

 • MONREP-FINREP gromadzi informacje związane z transakcjami kredytowymi, klasyfikując je według różnych kryteriów. Aplikacja umożliwia eksport danych do aSISt, co przyspiesza proces raportowania;
 • COREP/LR koncentruje się na wymogach kapitałowych, prezentując transakcje kredytowe i inne konta, nie tylko transakcyjne. Informacje są podzielone według klas ryzyka, a możliwość eksportu do aSISt usprawnia przekazywanie danych;
 • LCR/NSFR/ALMM – LIQUIDITY to moduł odpowiedzialny za sprawozdania płynnościowe, z eksportem do aSISt. Zintegrowane sprawozdania są gwarancją zgodności danych pomiędzy raportami;
 • NOMINAŁ zbiera informacje o nominałach wpłat i wypłat gotówkowych, dostarczając danych niezbędnych do sprawozdań dotyczących, przeliczania i sortowania banknotów i monet oraz ich ponownego wprowadzania do obrotu;
 • NB300 i MB300 realizuje sprawdzanie kredytowe, wykazując kredyty wspólne, zabezpieczenia i relacje między klientami;
 • BFG Restrukturyzacja realizuje przepisy dotyczące Bankowego Funduszu, zbierając dane z różnych źródeł w ramach jednego modułu. Współpraca z FINGO Sp. z o.o. umożliwia eksport danych do systemu iON dla kompleksowej obsługi wymiany danych z BFG.

Sprawozdawczość zarządczo-marketingowa

W obszarze zarządczo-marketingowym, RISQ wyróżnia się narzędziami analitycznymi i kontrolnymi oraz prezentacją wyników zgodną z oczekiwaniami odbiorców i systemami agregującymi sprawozdania, takimi jak ASiSt.

Dostępne aplikacje RISQ w sprawozdawczości zarządczo-marketingowej:

  • ryzyka bankowe – ryzyko płynności wraz z wyliczeniem osadu, ryzyko stopy, ryzyko walutowe,
  • analizy kredytowe – ryzyko kredytowe, struktura depozytów i kredytów, przepływy,
  • zarządzanie danymi – hurtownia, która agreguje w jednym miejscu kartoteki klientów i produkty z nim powiązane.
Dlaczego RISQ to najlepszy wybór? Doświadczony zespół specjalistów monitoruje i wdraża wszystkie zmiany, zapewniając aktualność i kompleksową obsługę systemu. Wszechstronne raportowanie i sprawozdawczość zgodna z wymogami organów nadzorczych to gwarancja, że dane są zarządzane z najwyższą starannością i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.Banki zainteresowane usługą prosimy o kontakt:Bartłomiej Skoczylas +48 728 403 586 b.skoczylas@i-bs.pl

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl